Коренуване: Облогът на Самовилата

Благун не спираше да свири, докато разказва. Всеки друг разказвач дето съм гледал, включително и моя милост редуваше музиката и историята. Този дребен и жилав човек, с очи като въглени и една зареяна в простора усмивка, правеше всичко едновременно и без никакво прекъсване. Пръстите му се движеха с такава скорост по струните на тамбурата, че …

Реклами